ΒΗΜΑ 1

Γράψε με λατινικούς χαρακτήρες στο παρακάτω πεδίο το όνομα που θέλεις να αναγράφεται στη μπροστινή ετικέτα

* ΜΕΧΡΙ 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ